1622807943340_Sotaja%20j%C3%A4rvell%C3%A4%20kaunis-me.png

Esittely

Tuula Grandell

Matkaa ammatillisilla mielenrannoilla:

Kuten usein elämässä, kaikki ei aina ole kovin ennakolta suunniteltua. Alunperin lähdin Saksaan kielikurssille, pelkästään vuodeksi. Kävin itseäni kiinnostavilla psykologiaan liittyvillä kursseilla ja lopulta tieni johti yliopistoon. Suomalaisen opis­ke­lu­lai­na­mah­dol­li­suu­den turvin aloitin Kölnin yliopistossa1982. Valmistuin Diplom-Psychologin -tutkinnosta 1991.


Psykologian opintojeni aikana aloin muistaa intensiivisesti unia. Unieni symboliikka ja satuseminaarit yliopistolla havahduttivat minut Carl Gustav Jungin psykologiaan ja ryhdyin tutkimaan kirjallisuutta ja uniani.  Olin toiminut jo pitkään Saksan suomalaisen seurakunnan harrastajateatterin näyttelijänä. Havainnoin roolien vaikutusta itsessäni ja muissa. Tämä ohjasi minut lisäopintoihin Jakob Levy Morenon psykodraamaksi kutsutusta teoriaperheestä ja työkäytännöistä. Kaksivuotisen peruskoulutuksen sain päätökseen lähes samoihin aikoihin kuin psykologin tutkintoni. Suomi ei ollut EUn jäsen, joten oleskelulupani päättyi.  Jatko-opinnot analyyttisessä psykologiassa tai psykodraamassa oli unohdettava. Oli löydettävä töitä ja ryhdyttävä opintolainan takaisin maksuun. Palasin Suomeen keskelle alkavaa lamaa.


Onnistuin muutaman kuukauden jälkeen löytämään töitä. Sain tutkinnon vastaavuuden suomalaiseen psykologin tutkintoon 1994 ja viimein myös vakituisen työnkin. Lopulta jatkoin työn ohella kohti psykodraamaohjaajan tutkintoa. Valmistuin Suomen Morenoinstituutista psykodraaman ja ryhmän toiminnallisen ohjaamisen kouluttajaksi (psykodraamaohjaaja TEP) ja lisäksi työnohjaajaksi. Kouluttautuminen suuntasi valintojani kuntoutustyöhön ja ohjaamaan ryhmiä. Ryhmän dynamiikan ja tiedostamattoman haasteiden ymmärtämiseen hain lisäoppia ryhmäanalyysistä (S.H. Foulkes) ja valmistuin ryhmäanalyytikoksi. Tutkinnon perusteella sain ´Valviralta oikeuden käyttää suojattua ammattinimikettä psykoterapeutti.  Työni psykoterapeuttina oli ensin ryhmäpsykoterapiaa ja jatkoin kuntoutusryhmien ohjaajana kunnes KELA lopetti niiden tukemisen muualla kuin lai­tos­kun­tou­tuk­sis­sa. Tapahtuma antoi lisäpontta antautua omaehtoisen opiskelun jälkeen Jung clubin kautta löytämääni analyyttisen (C.G. Jung) psykologian opintoihin. Peruskoulutus ja metodologia yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pias­sa koulutus olivatkin Suomessa mahdolliset! Lisäksi kävin kurssilla Sveitsissä. Koulutus sekä työnohjaus analyyttisen psykologian työmetodologiassa mahdollistivat lopulta myös yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pia­työn aloittamisen. Kun ryhmänohjaamisen ja psykodraaman koulutuskysyntä alkoi vähetä ja yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pia­työn kasvaa, siirryin lopulta päätoimiseksi yk­si­löp­sy­ko­te­ra­peu­tik­si.


Kliinisestä työstä minulle on ehtinyt kertyä kokemusta yli 30 vuotta, josta palkkatyössä  mie­len­ter­veys­toi­mis­tos­sa, perheneuvolassa, kuntoutuksessa sekä työterveyshuollon psykologiana. Päätoimisena am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na olen toiminut 2000-luvun alusta ja Suomen Morenoinstituutin johtajana 2006/2007 lähtien.  Kouluttajana, luennoitsijana ja psy­ko­draa­maoh­jaa­ja­na olen toiminut Suomen Morenoinstituutin nimissä kouluttaen eri alojen ammattilaisia toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja ja psykodraamaohjaaja -tutkintoihin.  Jo joitakin vuosia olen kouluttanut järjestäen tai tilauksesta 1-2 päiväisiä koulutuksia ja luennoinut. Saksankielen taitoni on mahdollistanut luennointi- ja workshop -matkat Saksaan.


Henkilökohtaisten kiinnostusten rannoilta:

Ihmiskunnan esihistoria on kiehtonut jo nuoresta.  Kansojen Historia -kirjasarjasta esihistoriaosa tuli tutuksi. Enpä arvannut silloin, että esihistoria toteutuu vielä ammatillisissa yhteyksissä. ( ks. palvelut/ koulutukset.) Esihistoria on suunnannut uutena asiana katseeni myös taivaanrannasta ylöspäin. On ollut kiinnostavaa hahmottaa tähtikuvioita ja valoa, jonka tietää matkanneen kaukaa menneisyydestä valovuosienkin takaa. 


Nuoruudessani harrastin myös soutua yksikössä ja kaksikossa Seurasaaren maisemissa.  Vanhemmilla päivilläni löysin kirkkovenesoudun. Aika ajoin saan intoa kuvien maalaamiseen erilaisin tekniikoin.  Lisäksi rakentamaan vielä lisää sadunomaisia aiheita mukailevia nukkehahmoja. Yksi metrinen odottaa jo seuraa. Keväinen pihani kutsuu sormien upottamiseen multaa, kokeilemaan istutuksia haastavalle savimaalle. Nautin saada aikaiseksi näkyvää tulosta kädet lapionvarressa ja kottikärryjä työntäessä, kiviä siirrellessä...mutten kovin pitkän aikaa, kun keho jo kutsuu joogan ja pilateksen pariin. Joten pihalla on onneksi yhä riittämiin villin luonnonmukaista.


Keskustelen edelleen unieni kanssa. Unet toimivatkin minulle suunnan näyttäjinä ja kannattelijoina tai varoittajina. Opiskelen yhä minua puhuttelevaa C.G.Jungin psykologiaa, jota ajatteluni yhdistää  J.L. Morenon teorioiden sisältöihin. Kumpikin on jo vuosia vaikuttanut työotteeseeni ja ihmis- ja maailmankuvaani. Ajatuksellinen, ensimmäinen kudelma näistä kahdesta, on 2014 valmistunut kirjani: Matka luovuuden lähteelle, Psykodraama ja jungilainen psykologia kohtaavat. Haaveissa ja hahmotelmana on seuraava. Välipaloina kirjoittelen blogiini aiheista,  joista useat ovat inspiroituneet innostuksesta, uteliaisuudesta tai omasta kokemuksesta.


Linkin ja lyhyen esittelyn Tuulikin Mielen siivillä  -blogiini löydät linkin selaamalla alaspäin kuvani alle.

1622566606252_ESITE%20%203%20%2020210309_115718-r7i69-me.jpg

Blogi: Tuulikin Mielen siivillä


C.G. Jungin analyyttinen psykologia sekä morenolaisen psykodraaman teoriat ja työkäytännöt vaikuttavat kirjoitusteni aiheisiin ja tapaani tarkastella ja pohdiskella niitä. Itseäni koskettaneet tapahtumat tai lukemani kirja, artikkeli ovat usein herättäneet mielenkiintoni jotain aihetta tai aihepiiriä kohtaan ja tarpeen tarkastella ja työstää näitä kirjoittamalla. Pyrkimykseni on jakaa lukijalle jotain siitä, mitä olen lukenut, ihmetellyt tai ymmärtänyt aihepiiristä ja yhdistänyt omalla laillani.  Ilahdun, jos yksikin lukija voi peilata kirjoittamaani omaa pohdintaansa, kokemustaan ja jäsentää näitä tekstini sisällön avulla. Toivon, että lukija löytää niistä itseään ravitsevia näkökulmia.

Ota yhteyttä

tai jätä soittopyyntö lomakkeella

* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tuula Grandell

+358405058178

tuula@mie­len­ran­to­ja.fi

mie­len­ran­to­ja.fi© 2021. Tuula Grandell. All Rights Reserved. Designed by Sirpa Leinonen