1622550480036_Lokki-me.jpg

Ter­ve­tu­loa si­vuil­le­ni

Psykologi, Psykoterapeutti Tuula Grandell

Psykoterapia, Työnohjaus, Koulutus

Palvelut

Havannoi, Tunnista, Kohtaa

Olen 60v täyttänyt psykologi (laillistettu),  psykoterapeutti (Valvira), ryhmäanalyytikko, työnohjaaja (STORY) sekä psykodraamaohjaaja TEP eli psy­ko­draa­ma­me­ne­tel­mien ja ryhmän ohjaamisen kouluttaja.


Kunnioitan psyyken omaehtoista luovuutta, jolla on luonnon

mukaisia keinoja ohjata ihmistä kohti eheytymistä ja antautumista omanlaiseen, yksilölliseen elämään. Näen itseni työssä oppaaksi, rinnalla kulkijaksi ja läsnä olevaksi todistajaksi niissä haasteissa ja muutosvaiheissa, joissa Sinä toivot minun kulkevan vierelläsi.


Olen toiminut KELAN palveluntuottajana sekä yksilö- että ryh­mäp­sy­ko­te­ra­pias­sa, viime vuosina  ensisijaisesti yk­si­löp­sy­ko­te­ra­peut­ti­na. Ihmiskäsitykseni ja työtapani ja -asenteeni ovat integroituneet Carl Gustav Jungin analyyttisestä psykologiasta ja metodologiasta sekä Jakob Levy Morenon psykodraaman teorioista ja työkäytännöistä.  Voin kaikissa tehtävissäni hyödyntää lisäksi kokemustani ryhmäanalyytikkona ja psy­ko­draa­maoh­jaa­ja­na työuupuneiden ja masentuneiden kuntoutusryhmissä. Lisäksi toimintani työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi­na ja terveydenhuollon ammattilaisten työnohjaajana palvelevat työhön liittyvissä aihepiireissä. Työotteessani integroituvat sekä työkokemukseni että edellä mainitut koulutukseni.


Yhteystiedot sivulla

- tarkempi esittely

- yhteydenottolomake

Vastaan mielelläni kysymyksiisi.


Toivon, että löydät etsimällesi rannalle!

- Työnohjaus

- Koulutus

- Psykoterapia

- Tapahtumat

Liikun pääasiassa Tampere - pääkaupunkiseutu akselilla. Etätyö mahdollinen.


1622552678619_20170801_113046-me.jpg

Psy­ko­te­ra­pia

Kun olet kuullut kutsun seik­kai­luun kohti yk­si­löl­lis­tä, au­tent­tis­ta elämää. Aarteet aaltojen alla odottavat löy­tä­jään­sä.

Ihmisen kiertoiteistä, valinnoista ja vastustuksesta huolimatta sisäinen kompassi, potentiaalinen itse pysyy uskollisena ja pyrkii tulemaan yhä uudelleen kuulluksi, otetuksi vakavasti.  Päivittäin sen puhetta voi kuunnella ja oppia kuuntelemaan.  Voit katsoa sen viestejä yön unissa, arjen kohtaamisissa, mielikuvissa, havainnoissa ja kehon reaktioissa. Voit vaihtaa suuntaa ja oppia pois vanhoista ajatus- ja toimintamalleista, jotka eivät enää palvele nykyhetkessä.

Vastaanotot:

Espoon Leppävaara:

Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia: 

2022 vastaanotto täynnä.

Etävastaanotto Minduu -yhteyden kautta.


Akaa:

2022 vastaanotto täynnä.

Vastaanottotoiminta sulkeutumassa.

Etävastaanotto Minduu -yhteyden kautta.  


Potilaskertomus ei siirry Kantaan.

Luottamuksellisuus vastaanotolla ja keskusteluissa työnohjauksessa.

Salattu sähköpostiyhteys prosessin aikana.

Työnohjauksellinen tuki tarvittaessa psykoanalyytikoilta (C.G.Jung).


Ensin arviointikäynti 60 min (1 tai 2 krt)

Tarkoituksena on arvioida yh­teis­työ­mah­dol­li­suut­ta molemmin puolin. Käytännöt ja sovittavat asiat selvitetään arviokäynnillä. Arviointikäynti 40€.


1. Kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia

Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

-   masennus- ja/tai ahdistus-, uupumisjaksoja

-   lääkärin seuranta

KELAN tukea varten: psykiatrin  B-lausunto, psykoterapeutin kanssa sovittu alkamisajankohta, oma hakemus KELAlle.

-   yksivuotinen jakso = 40 käyntiä kertaviikkoisesti


Hinta

Vakiokäynti tavanomaista (45min) pidempi 60 min.

Hinta  KELAn tuella omavastuun osuus on 40€.

Omakustanteisesti 97,60€.

Hinta sisältää työni vastaanoton aikana ja sitä ennen ja sen jälkeen asiakkaan asioissa.


2. Omakustanteiset käynnit

-  tuki - ja seuranta / ohjaus- ja neuvonta

-  ikäsiirtymissä, elämänmuutoksissa, va­lin­ta­ris­ti­rii­dois­sa

-  tai fokus yksittäisessä aiheessa

-  tunnistat ajoittain uupumusta, mielialan laskua ja lievää ahdistusta

-  käyntitiheys ja -määrä sovittavissa tarpeen mukaisesti

-  vakiokäynti 60 min tai 90 min


Maksut pankkikortilla lähivastaanotolla tai sopimuksen mukaan laskulla kuukausittain. Etätapaamiset laskulla.


1622559273599_Portti-me.png

Työ­noh­jaus

Ovi oi­val­luk­siin ja uuteen voi löytyä yl­lät­tä­vis­tä­kin ha­vain­nois­ta!

Potilastapaus/case työnohjaus. Ryhmän ohjaaminen. Visuaalisten ja toiminnallisten menetelmien käyttö yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pias­sa tai ryhmässä. Minä suhteessa työrooliini ja työhön.

1. Asiakas/potilascase -työnohjaus.

Yksilötyönohjaus, työparin ja työryhmän työnohjaus.

Psykologit, psykoterapeutit, työterveyshuollon psykologit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Tar­kas­te­lu­nä­kö­kul­ma­na myös oma työrooli ja suhde työhön.


2. Ryhmän ohjaamisen työnohjaus

Ryhmä terveydenhuollossa, koulutettaessa, harrasteryhmä, kuntoutusryhmä.


3. Visuaalisten ja toiminnallisten menetelmien käytön työnohjaus:

yksilövastaanotolla, työnohjauksessa, koulutettaessa, ryhmässä.


Hinta sovittavan ajan ja tapaamiskertojen ja osallistujamäärän sekä ko. aihepiirin mukaisesti. Yksilö- tai työparin tai pienryhmän työnohjaus. Hinta useimmiten asettunut 120€ - 170€/45 min.


Hinta ilman alv. terv.huollon ammattilaisille vain casetyönohjauksessa.

Muille + alv-lisä.

Myös etänä mahdollinen. Käytössä Teams  ja Minduu.


Asiakastyön aikana käytetään vain salattua säh­kö­pos­ti­vies­tin­tää.

1622561993326_Soutu-me.png

Koulutus

Alustus, luento tai kou­lu­tus­päi­vä

Työskentelytapani mahdollistaa sillan luomisen teoreettisesta tiedosta joko syvempään omakohtaiseen kokemukseen ja/tai omiin työkäytäntöihin. Käytän satuja, myyttejä ja kuvia aiheen ha­vain­nol­lis­ta­mi­ses­sa tai johdattelevana uudenlaisiin näkökulmiin. Koulutan psykoterapeuteille ja terveydenhuollon ammattilaisille psykodraaman perusteita ja työkäytäntöjä. Luennoin mieluiten vuorovaikutteisesti, elävässä suhteessa ryhmään. Etäluennointi Teams palvelua käyttäen.

SUOMEN MORENOINSTITUUTIN toimintana

toteutuksia lähiajoilta ja viime vuosilta


1.  Symbolit, visuaaliset ja sosiometriset työvälineet erilaisten teemojen, kokemusten ja suhteiden sekä prosessien tarkasteluun asiakastyössä tai kouluttaessa, työnohjatessa. Omakohtaisia harjoitteita ja oman casen  -tarkastelua. 


2. Ryhmä identiteetin rakentajana ja tiedostamattoman säiliönä - luento.

Näkökulmia analyyttisestä psykologiasta, ryhmäanalyysistä ja psykodraaman teorioista. Harjoitteita.


3. Identiteetti suhteessa omaan työhön. Otteita Parsifal ja Graalin Malja -legendasta.


4. Varjon kohtaamisen prosessista. Inanna ja Ereshkigal-myytti. Varjosiskot.

Mitä on varjo ja sen integraatio. C.G.Jungin analyyttisen psykologian perustalta. Otteita myytistä.


5.  Sadut ja myytit. Mistä se kertoo, miten se koskettaa juuri itseä. Mitä se peilaa kollektiivisella tasolla. Sosiodraamallinen ja psykodraamaa käyttävä koulutuspäivä sadusta tai myytistä ja  sen edustamasta teemasta.

Jo toteutettuja mm: Ruma Ankanpoikanen, Pikku Prinssi, Metsän vanha vaimo, Joulutarina, Sysifus, Parsifal ja Graalin Malja, Pyhä Birgitta.


6. Ajatuksellisia ja konkreettisia välineitä psykoterapeuteille ja psykologeille psykodraaman rooliteoriasta, sosiometriasta ja tekniikoista. Tarjolla kokemuksellista oppimista ja käytännön harjoittelua eri tekniikkoja käyttäen. Teoriatietoa.  Etiikka: eri tekniikkojen soveltuvuudesta.


7. Ryhmän ohjaajan muistisäännöt ja työkalupakki!

Ryhmän ohjaamisen perusteita erilaisten ryhmien ohjaajalle. Käytäntöä, teoriaperusteita ja konkreettisia muistiohjeita.


8. Aikamatkat esihistoriaan, luontoon ja itseen:

1) Aikamatka Rautakaudelle. 2) Matka Parantajan lähteelle. 3) Aikamatka kirkkoveneessä soutaen.

Sääksmäen Rapolan linnaharjun esihistoriallisissa maisemissa. Kokemukselliset kierrot muinaislinnan raunioalueella ja kalmistossa, tai soutaen suuntana linnaharjun vanha satama-alue. Tiedollinen alustus aiheista ja keskustelu tai sosiodraamallista kokemuksen työstämistä.


Vastaan mielelläni kysymyksiisi,  lähetä tiedustelu.

1622563313816_kite-5035090_1920-me.jpg

Ta­pah­tu­mia

Nämä voisivat kiin­nos­taa sinua

Tulossa

Psykodraamaryhmä psykoterapeuteille 2022 

Lisätietoja tulossa. 

Tulossa

Asiakastyön aikana käytetään vain salattua säh­kö­pos­ti­vies­tin­tää.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste


© 2021. Tuula Grandell. All Rights Reserved. Designed by Sirpa Leinonen

Blogi

Tuulikin mielen siivillä

Carpe diem veistos Kemin Lumilinna 2019
31.12.2021
Hetki ker­ral­laan kohti vuotta 2022
Osa kuvitusta sadusta Andersen Villit Joutsenet
kirjassa Hauska satukirja WSOY
1.11.2021
Miten ke­sä­muis­to vie kohti tähteä ja joulun odotusta.
Tähtitaivas
21.9.2021
Ajan ja ää­ret­tö­myy­den reunalla
1628419591192_20210807_105552-b7bqgo-me.jpg
28.8.2021
Kohti sovintoa ikä­siir­ty­mäs­sä
1627972882748_g31b8b64ff555140ae2b9a1960857f34dd00a955077307faeb3cf426d41d754a30a3cba59057bdc1c30b87f6706fb5f98_640-46tead-me.jpg
3.8.2021
Sha­ku­hac­hin matkassa
1627832497906_20210801_175433-halhtk-me.jpg
1.8.2021
Voiko päivä enää juh­la­vam­min alkaa!
1626085871258_20210711_091106-me.jpg
12.7.2021
Vastoin luontoa vai tilaa luonnolle