1622550480036_Lokki.jpg-me

Ter­ve­tu­loa si­vuil­le­ni

Psykologi, Psykoterapeutti Tuula Grandell

Palvelut: työ­noh­jaus, koulutus ja psy­ko­te­ra­pia

Havannoi, Tunnista, Kohtaa

Olen 60v täyttänyt psykologi (laillistettu),  psykoterapeutti (Valvira), ryhmäanalyytikko, työnohjaaja (STORY) sekä psykodraamaohjaaja TEP eli psy­ko­draa­ma­me­ne­tel­mien ja ryhmän ohjaamisen kouluttaja.


Kunnioitan psyyken omaehtoista luovuutta, jolla on luonnon

mukaisia keinoja ohjata ihmistä kohti eheytymistä ja antautumista omanlaiseen, yksilölliseen elämään. Näen itseni työssä oppaaksi, rinnalla kulkijaksi ja läsnä olevaksi todistajaksi niissä haasteissa ja muutosvaiheissa, joissa Sinä toivot minun kulkevan vierelläsi.


Ihmiskäsitykseni ja työtapani ja -asenteeni ovat integroituneet Carl Gustav Jungin analyyttisestä psykologiasta ja metodologiasta sekä Jakob Levy Morenon psykodraaman teorioista ja työkäytännöistä.  Voin kaikissa tehtävissäni hyödyntää lisäksi kokemustani ryhmäanalyytikkona ja psy­ko­draa­maoh­jaa­ja­na työuupuneiden ja masentuneiden kuntoutusryhmissä. Toimintani työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi­na ja terveydenhuollon ammattilaisten työnohjaajana palvelevat työhön liittyvissä aihepiireissä. Työotteessani integroituvat sekä työkokemukseni että edellä mainitut koulutukseni.


Yhteystiedot sivulla

- esittely ja yhteydenottolomake


Palvelut: 

- Työnohjaus

- Koulutus

- Psykoterapia

- Tapahtumat


1622552678619_20170801_113046.jpg-me

Psy­ko­te­ra­pia

Kun olet kuullut kutsun seik­kai­luun kohti yk­si­löl­lis­tä, au­tent­tis­ta elämää. Aarteet aaltojen alla odottavat löy­tä­jään­sä.

Ihmisen kiertoiteistä, valinnoista ja vastustuksesta huolimatta sisäinen kompassi, potentiaalinen itse pysyy uskollisena ja pyrkii tulemaan yhä uudelleen kuulluksi, otetuksi vakavasti.  Päivittäin sen puhetta voi kuunnella ja oppia kuuntelemaan.  Voit katsoa sen viestejä yön unissa, arjen kohtaamisissa, mielikuvissa, havainnoissa ja kehon reaktioissa. Voit vaihtaa suuntaa ja oppia pois vanhoista ajatus- ja toimintamalleista, jotka eivät enää palvele nykyhetkessä.

1. PITKÄ KUN­TOU­TUSP­SY­KO­TE­RA­PIA (KELA 1-3v)

Ei uusia asiakkaita 2022.  Päättymässä 2023 aikana.


2. PSYKOTERAPIA SEKÄ TUKI- ja OHJAUSKÄYNNIT 


Yksityisesti tai vakuutusyhtiön tai työnantajan kustantamana

95€ -120€ käynnin pituudesta riippuen.

Käyntimäärät ja -tiheys sovittavissa tarpeen mukaisesti.


Etävastaanotto mahdollinen.

Lähivastaanotto sovittavissa Espoo/Leppävaara.

 

-  työssä jaksaminen, suhde työhön ja ammattiin

-  ikäsiirtymissä, elämänmuutoksissa, va­lin­ta­ris­ti­rii­dois­sa

-  kun suhde itseen on kadoksissa ja ulkoiset odotukset vievät

-  kun mielialan laskuvaiheita, masennusta, ahdistusta


Työtavassa keskustelun lisäksi mahdollista: 

kuvan tekeminen, hiekkakuva, tekstit, unet, draama.


Kielet suomi ja saksa  


Potilaskertomus ei siirry Kantaan.

Luottamuksellisuus vastaanotolla ja keskusteluissa työnohjauksessa.

Salattu sähköpostiyhteys Tutanota.

Työnohjauksellinen tuki psykoanalyytikoilta (C.G.Jung) 


Maksut pankkikortilla lähivastaanotolla tai sopimuksen mukaan laskulla kuukausittain. Etätapaamiset laskulla. Laskuttajana Akaan psykologipalvelut tmi.


1622559273599_Portti.png-me

Työ­noh­jaus

Ovi oi­val­luk­siin ja uuteen voi löytyä yl­lät­tä­vis­tä­kin ha­vain­nois­ta!

Potilastapaus/case työnohjaus. Ryhmän ohjaaminen. Visuaalisten ja toiminnallisten menetelmien käyttö yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pias­sa tai ryhmässä. Minä suhteessa työrooliini ja työhön.

1. Asiakas/potilascase -työnohjaus.

Yksilötyönohjaus, työparin ja työryhmän työnohjaus.

Psykologit, psykoterapeutit, työterveyshuollon psykologit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Tar­kas­te­lu­nä­kö­kul­ma­na voi olla myös oma työrooli ja suhde työhön.


2. Ryhmän ohjaamisen työnohjaus

Ryhmä terveydenhuollossa, koulutettaessa, harrasteryhmä, kuntoutusryhmä.


3. Visuaalisten ja toiminnallisten menetelmien käytön työnohjaus:

yksilövastaanotolla, työnohjauksessa, koulutettaessa, ryhmässä.


Hinta sovittavan ajan ja tapaamiskertojen ja osallistujamäärän sekä ko. aihepiirin mukaisesti. Yksilö- tai työparin tai pienryhmän työnohjaus. Hinta useimmiten asettunut 120€ - 170€/45 min.


Hinta ilman alv. terv.huollon ammattilaisille vain casetyönohjauksessa.

Muille + alv-lisä.


Myös etänä mahdollinen. Käytössä Teams  ja Minduu.

Asiakastyön aikana käytetään vain salattua säh­kö­pos­ti­vies­tin­tää.


1622561993326_Soutu.png-me

Koulutus

Alustus, luento tai kou­lu­tus­päi­vä

Työskentelytapani mahdollistaa sillan luomisen teoreettisesta tiedosta joko syvempään omakohtaiseen kokemukseen ja/tai omiin työkäytäntöihin. Käytän satuja, myyttejä ja kuvia aiheen ha­vain­nol­lis­ta­mi­ses­sa tai johdattelevana uudenlaisiin näkökulmiin. Koulutan psykoterapeuteille ja terveydenhuollon ammattilaisille psykodraaman perusteita ja työkäytäntöjä. Luennoin mieluiten vuorovaikutteisesti, elävässä suhteessa ryhmään. Etäluennointi Teams palvelua käyttäen.

SUOMEN MORENOINSTITUUTIN toimintana

toteutuksia lähiajoilta ja viime vuosilta


1.  Symbolit, visuaaliset ja sosiometriset työvälineet erilaisten teemojen, kokemusten ja suhteiden sekä prosessien tarkasteluun asiakastyössä tai kouluttaessa, työnohjatessa. Omakohtaisia harjoitteita ja oman casen  -tarkastelua. 


2. Ryhmä identiteetin rakentajana ja tiedostamattoman säiliönä - luento.

Näkökulmia analyyttisestä psykologiasta, ryhmäanalyysistä ja psykodraaman teorioista. Harjoitteita.


3. Identiteetti suhteessa omaan työhön. Otteita Parsifal ja Graalin Malja -legendasta.


4. Varjon kohtaamisen prosessista. Inanna ja Ereshkigal-myytti. Varjosiskot.

Mitä on varjo ja sen integraatio. C.G.Jungin analyyttisen psykologian perustalta. Otteita myytistä.


5.  Sadut ja myytit. Mistä se kertoo, miten se koskettaa juuri itseä. Mitä se peilaa kollektiivisella tasolla. Sosiodraamallinen ja psykodraamaa käyttävä koulutuspäivä sadusta tai myytistä ja  sen edustamasta teemasta.

Jo toteutettuja mm: Ruma Ankanpoikanen, Pikku Prinssi, Metsän vanha vaimo, Joulutarina, Sysifus, Parsifal ja Graalin Malja, Pyhä Birgitta.


6. Ajatuksellisia ja konkreettisia välineitä psykoterapeuteille ja psykologeille psykodraaman rooliteoriasta, sosiometriasta ja tekniikoista. Tarjolla kokemuksellista oppimista ja käytännön harjoittelua eri tekniikkoja käyttäen. Teoriatietoa.  Etiikka: eri tekniikkojen soveltuvuudesta.


7. Ryhmän ohjaajan muistisäännöt ja työkalupakki!

Ryhmän ohjaamisen perusteita erilaisten ryhmien ohjaajalle. Käytäntöä, teoriaperusteita ja konkreettisia muistiohjeita.


8. Aikamatkat esihistoriaan, luontoon ja itseen:

1) Aikamatka Rautakaudelle. 2) Matka Parantajan lähteelle. 3) Aikamatka kirkkoveneessä soutaen.

Sääksmäen Rapolan linnaharjun esihistoriallisissa maisemissa. Kokemukselliset kierrot muinaislinnan raunioalueella ja kalmistossa, tai soutaen suuntana linnaharjun vanha satama-alue. Tiedollinen alustus aiheista ja keskustelu tai sosiodraamallista kokemuksen työstämistä.


Vastaan mielelläni kysymyksiisi,  lähetä tiedustelu, pyydä tarjous.

1622563313816_kite-5035090_1920.jpg-me

Ta­pah­tu­mia

SUOMEN MORENOINSTITUUTTI


VANHA RAKKAUS EI RUOSTU - PSYKODRAAMA

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2022 KURSSEILLE AVATTU!


Osiot 1 ja 2. Tiedossa psykodraamaa ja tiedollisesta kertausta. Kerrataan muutamia valittuja perusasioita laajasta psykodraaman paletista. Opinnoista tai tutkinnostasi saa olla kauankin. Tule tekemään paluuta juurille! 


Osiot 3 ja 4 suunnitteilla 2023. Avoin mieli vastaanottaa näissä osiossa analyyttisen psykologian kiehtovia ja ravitsevia näkökulmia. Ylläty, sillä voit saada psykodraaman ja ryhmän taikaan syvempää ymmärrystä; ehkä lisämaustetta omalle henkilökohtaiselle matkallesi ihmisyydessä.


Tervetuloa kohtaamaan tuttuja sekä tutustumaan uusiin samanhenkisiin ihmisiin!


SYKSY 2022: 

1. SUHDE 08.-09.10.2022  la klo 10-17 ja su klo 10-15


Psykodraamaa elämäntilanteesta, kokemuksesta tai teemasta.

Perusteita kertaava luento: Suhde itseen ja suhde toiseen: rooli ja 3 keskeistä suhderakennetta ajattelun ja hahmottamisen apuna asiakastyössä ja psykodraaman menetelmissä.

Paikka: Pirkanmaanmaan Ihmissuhdetyö, Yliopistonkatu 60 A, 7.krs. , Tampere

Hinta 250€ + alv 24%


2. KERROKSISUUS ROOLISSA JA NÄYTTÄMÖLLÄ 

12.-13.11.2022  la klo 10-17 ja su klo 10-15


Psykodraamaa elämäntilanteesta, kokemuksesta tai teemasta.

Luento: Ulkoisen ja sisäisen maailman kerroksisuus. Roolin kerroksisuus, näyttämön

kokonaisuus ja kerroksisuus. Kompleksinäyttämö.


Paikka: Pirkanmaanmaan Ihmissuhdetyö, Yliopistonkatu 60 A, 7.krs. , Tampere

Hinta 250€ + alv 24%


ILMOITTAUTUMISET 1 JA 2 OSIIN 10.8. mennessä.

Toteutetaan, kun 5 ilmoittautunut sitovasti 10.8. mennessä.

tuula@morenoinstitituutti.fi


Kouluttajana ja ohjaajina:


Tuula Grandell psykologi psykoterapeutti ja psykodraamaohjaaja TEP, Suomen Morenoinstituutti.


Katariina Ylä-Rautio-Vaittinen YM, psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja

TEP ja ta­ri­na­teat­te­rioh­jaa­ja


Suunnitteilla  2023:


3. PSYYKEN SISÄISET OHJAAJAT

Sosiodraama sadusta ja tarvittaessa psykodraamaa.

Luento: Tietoinen ja tiedostamaton. Millä kaikella on valta ohjata ihmisen toimintaa, ajatuksia ja tunteita? Muutos. Sosiodraaman muodoista.

4. RYHMÄ IDENTITEETIN RAKENTAJANA JA

TIEDOSTAMATTOMAN SÄILIÖNÄ

Kahden osan luentokokonaisuus höystettynä toiminnallisuudella käsiteltävien aiheiden mukaan. Perustuu luentooni Analyyttisen psykologian peruskoulutuksessa 2021.
Tulossa

Asiakastyön aikana käytetään vain salattua säh­kö­pos­ti­vies­tin­tää.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste


© 2021. Tuula Grandell. All Rights Reserved. Designed by Sirpa Leinonen

Blogi

Tuulikin mielen siivillä

1658562739868_20170724_184853-1-me.jpg
23.7.2022
Kii­tol­li­se­na Thich Nhat Hanin elä­män­työs­tä "A cloud never dies"
1650176435850_WP_20150404_005-me.jpg
17.4.2022
Suunnan tar­kis­tuk­sia
Tähtitaivas
21.9.2021
Ajan ja ää­ret­tö­myy­den reunalla
1627832497906_20210801_175433-halhtk.jpg-me
1.8.2021
Voiko päivä enää juh­la­vam­min alkaa!